Kuźniar i Chludziński Sales Presentation Mastery 22-23.02.2024. Sprawdź program i zarezerwuj miejsce dla siebie!

Warsztaty dedykowane
(dla firm)

Warsztaty sprzedażowe dedykowane adresujemy do firm, które chcą doskonalić umiejętności pracy sprzedawców lub zespołu obsługi klienta. Prowadząc warsztaty adresujemy konkretne wyzwania naszych klientów.

Dysponujemy zarówno gotowymi programami z półki jak i prowadzimy warsztaty w oparciu o analizę sytuacji klienta i przygotowujemy programy dedykowane firmom. 

Sprawdź nasze sprzedażowe warsztaty dedykowane. 

JAK NAJCZĘŚCIEJ PRACUJEMY WARSZTATOWO?

W zależności od oczekiwanego efektu warsztaty dla firm dzielimy na warsztaty jednorazowe – od 1 do 3 dni oraz warsztaty ułożone w proces warsztatowy – od 4 do 8 dni. Najczęściej z 3-4 tygodniowym odstępem pomiędzy spotkaniami. 

Warsztaty realizujemy zarówno w formule offline – u klienta w biurze lub w dowolnym miejscu w Polsce oraz formule online (ZOOM, Google Meets, MS Teams). Najczęściej pracujemy z zespołami sprzedaży liczącymi od 5 do 14 osób.

Za każdym razem przyświeca nam jeden cel. Wspieranie klienta w realizacji celów sprzedażowych. 

KLUCZOWE
INFORMACJE

NAJCZĘŚCIEJ PRACUJEMY WARSZTATOWO z grupą

JAK WYGLĄDA PROCES PRACY WARSZTATOWEJ?

Sesja Discovery

Podczas sesji discovery prowadzimy pogłębione rozmowy ze sponsorami warsztatów, osobami zarządzającymi sprzedażą i z wybranymi osobami z zespołu sprzedaży lub obsługi klienta. Pytamy o wyzwania i oczekiwania względem warsztatów.

Plan warsztatu

Po sesji discovery projektujemy agendę warsztatu oraz rekomendujemy, czy spotkanie warsztatowe ma być jednorazowe, czy ułożone w proces warsztatowy.

Przeprowadzenie warsztatu

Po zatwierdzeniu planu warsztatu przechodzimy do realizacji warsztatu. Warsztaty sprzedażowe realizujemy w formule jednorazowej lub w ramach procesu rozwojowego.

Sesja
podsumowująca

Po przeprowadzonych sesjach warsztatowych każdorazowo umawiamy sesje wdrożeniowe, podczas których przekazujemy rekomendacje wdrożeniowe. Na koniec warsztatów organizujemy 1,5 godzinne spotkanie podsumowujące warsztaty.

NAJCZĘSTSZE TEMATY WARSZTATÓW

NOWOCZESNY PROSPECTING

Jakimi metodami skutecznie generować szanse sprzedaży w świecie, w którym klienci stronią od sprzedawców i nie są otwarci na jakiekolwiek rozmowy sprzedażowe.

Program dla firm:

 1. Mających problem z generowaniem nowych szans sprzedaży. Zespół sprzedaży bazuje na starych, odgrzanych klientach.
 2. Których sprzedawcy narzekają na brak otwartości klientów na spotkanie sprzedażowe. Głosy “mam już dostawcę”, “nie jestem zainteresowany” to przykra codzienność.

skuteczna sprzedaż b2B. warsztat z metodyki sprzedaży sandlera.

Jak skutecznie prowadzić klienta przez proces sprzedaży B2B. Co robić, by inicjowane tematy pozytywnie zamykać. Czego unikać, co robić, by wygrywać szanse sprzedaży i skutecznie zamykać sprzedaż?

Program dla firm:

 1. Które muszą zainicjować bardzo dużo szans sprzedaży, by zamknąć pozytywnie choć jeden temat. Skuteczność prowadzonych działań jest na bardzo niskim poziomie.
 2. Których zespoły sprzedaży mają wiele dobrze rokujących tematów w początkowej fazie procesu sprzedaży. Świetne nastroje gasną wraz z dalszym przebiegiem procesu sprzedaży.

SALES PRESENTATION
MASTERY

Występujesz przez potencjalnym klientem lub na konferencji branżowej. Masz poczucie, że można to robić znacznie lepiej?

Program, który prowadzimy we współpracy z Kuźniar Media dedykujemy dla firm:

 1. Których sprzedawcy bardzo często prezentują przed klientem (formuła online, offline) i widzą, że mogliby robić to dużo bardziej efektywnie. Z prezentacji leje się bowiem woda a nie konkret. 
 2. Mających wiedzę, że sprzedażowe prezentacje są kluczowe w procesie pozyskania klienta i w pracy z obecnymi klientami i chcą doskonalić ten element procesu pod okiem ekspertów (Jarosława Kuźniara i Arkadiusza Chludzińskiego). 

STRATEGIa
SPRZEDAŻY

Jak umiejętnie definiować grupę docelową. Jak komunikować wartość sprzedawanej usługi/produktu, by wyróżnić się na tle konkurencji i być skutecznym.

Program dla firm:

 1. Które mają poczucie, że każdy ze sprzedawców realizuje własną strategię sprzedaży. Powoduje to chaos w zespole sprzedaży, brak spójności i niesatysfakcjonujące efekty.
 2. Nie mających spisanej propozycji wartości dedykowanej grupie docelowej i personom zakupowym. Co jest bezpośrednim powodem braku skuteczności prowadzonych działań sprzedażowych.

BUDOWANIE PROCESU SPRZEDAŻY

Jak powinien wyglądać proces sprzedażowy. Dlaczego proces sprzedażowy powinien opierać się o proces zakupowy klienta. Dobre praktyki budowania procesów sprzedaży. Jak standaryzować pracę sprzedawców.

Program dla firm, które:

 1. Narzekają na nierówne wyniki zespołu sprzedaży. Są członkowie zespołu, którzy osiągają bardzo dobre wyniki i ci, którzy są po drugiej stronie skuteczności. Łączy ich jedno. Jedni i drudzy nie wiedzą, co robią, że osiągają lub nie osiągają rezultatów.
 2. Mają poczucie, że wiele szans sprzedaży przecieka zespołowi sprzedaży przez palce. Bo nie obowiązują ich jednolite procesy sprzedażowe i procedury. 

ACCOUNT
MANAGEMENT

Efektywna współpraca z klientami, czyli jak pracować z obecnymi klientami firmy, by wykorzystywać potencjał w maksymalny sposób. Jak aktywnie rozwijać współpracę, by zwiększać przychody na obecnych klientach.

Program dla firm:

 1. Których opiekunowie klientów nie wiedzą jak w partnerski sposób i otwarcie rozmawiać o bieżącym biznesie. Jak inicjować szanse na x/up sell. 
 2. Mających dużo obecnych klientów i nie ułożony system pracy z kluczowymi klientami (Account Management). Dominuje poczucie, że można osiągać znacznie większe przychody we współpracy z kluczowymi klientami firmy.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ Z NAMI?

Pełne nastawienie na wdrożenie

Po przeprowadzonych warsztatach zawsze rekomendujemy kolejne kroki. Z nastawieniem na wdrożenie. Bo we wdrożeniu nabytych umiejętności jest klucz. Nie w efekcie WOW na warsztacie.

Przygotowanie i konkret od 1 minuty

Do każdej pracy z klientem duży nacisk kładziemy na przygotowanie do warsztatów. By dopasować narzędzia do specyfiki klienta. Dzięki temu w pracy warsztatowej od 1 minuty leje się konkret, a nie woda.

Topowe narzędzia
na pokładzie

Mamy piekielnie skuteczne narzędzia do doskonalenia działań sprzedażowych. Metodyka sprzedaży Sandlera na pokładzie. Połączenie narzędzi sprzedażowych z marketingowymi. Fokus na proces sprzedaży. Czego chcieć więcej?

DZIAŁANIA DORADCZE
PO OSTATNIM GWIZDKU

Nie zajmujemy się wyłącznie warsztatami sprzedażowymi. Prowadzimy również działania diagnostyczne w sprzedaży i doradcze. Chętnie przeniesiemy pracę po warsztatach na inny grunt. Zaplanujemy wdrożenie i poukładamy procesy.

TEMATY NA WARSZTATOWEJ CZARNEJ LIŚCIE:

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY

Jesteśmy przeciwnikami prowadzenia warsztatów, które opisują techniki zamykania sprzedaży,  pomimo, że często dostajemy zapytania o ten obszar pracy. 

Nasze doświadczenia mówią jednoznacznie. Problemy ze skutecznością w sprzedaży dotyczą dużo wcześniejszych etapów procesu sprzedaży. Wyznajemy zasadę, że trzeba walczyć z przyczyną problemów, nie ze skutkami.

NEGOCJACJE

To kolejny “zapytaniowy hit”, jeden z topowych warsztatowych tematów na rynku. Nasze doświadczenie mówi, że to jeden z najmniej potrzebnych dla zespołów sprzedaży programów. 

Najczęściej problemy z negocjacjami dotyczą braku umiejętnego budowania propozycji wartości sprzedawanego rozwiązania lub kierowania działań sprzedażowych do niewłaściwych klientów. 

BRAKUJE SZKOLEŃ, KTÓRE CIĘ INTERESUJĄ?

Szukasz czegoś innego? Skontaktuj się z nami. Zrobimy pogłębioną analizę Twojej sytuacji i wesprzemy w doborze programu.

Co mówią o naszych szkoleniach?

CHCESZ PRZESZKOLIĆ MNIEJSZĄ LICZBĘ SPRZEDAWCÓW?

Jeśli chcesz przeszkolić mniej niż 4 sprzedawców warto rozważyć nasze szkolenia sprzedażowe otwarte. Sprawdź nasze programy.