Kuźniar i Chludziński Sales Presentation Mastery 22-23.02.2024. Sprawdź program i zarezerwuj miejsce dla siebie!

Diagnostyka sprzedaży

Masz poczucie, że zespół sprzedaży nie wykorzystuje potencjału? Często zdarza się, że targety sprzedażowe nie są dowożone? Twoja firma próbowała już wszystkiego bez efektów? 

Nie wiesz, czy problem leży u sprzedawców, czy może w błędnym ułożeniu strategii i procesów sprzedaży? Jeśli choć raz w myślach padło “tak” – rekomendujemy rozważenie usługi diagnostyki sprzedaży.

Sprawdź, czym jest diagnostyka sprzedaży i jak może wesprzeć Ciebie i Twój zespół w realizacji celów. 

Czym jest diagnostyka sprzedaży?

Diagnostyka sprzedaży to usługa, w której diagnozujemy kondycję zespołów sprzedaży. W ramach usługi diagnostyki sprzedaży weryfikujemy zgodność prowadzonych działań z kluczowymi (30) praktykami sprzedaży, zarządzania sprzedażą i strategii sprzedaży. W tym sprawdzamy istniejące procesy sprzedażowe.  

W trakcie diagnostyki pomagamy klientom we właściwym zdefiniowaniu problemów w efektywnym prowadzeniu działań sprzedażowych. 

W obiektywny i profesjonalny sposób diagnozujemy brak pełnego wykorzystania potencjału działań sprzedażowych. Na poziomie sprzedaży, zarządzania sprzedażą i strategii sprzedaży

kiedy przeprowadzamy
diagnostykę sprzedaży?

NIESATYSFAKCJONUJĄCE WYNIKI
W SPRZEDAŻY

Niska efektywność prowadzonych działań i towarzyszący temu brak wiedzy o powodach braku efektywności w sprzedaży. 

KLUCZOWY MOMENT W ORGANIZACJI

Otrzymanie finansowania. Wyjście na nowe rynki. Podjęcie decyzji o inwestycji. Potrzeba skalowania biznesu. Towarzysząca temu chęć 100% wykorzystania potencjału zespołu sprzedaży. 

NOWY SZEF SPRZEDAŻY NA POKŁADZIE

Pojawiająca się konieczność diagnostyki, zinwentaryzowania sprzedaży i dalszego jej poukładania.

NIE WIEM, CO NIE DZIAŁA

Bardzo częsty scenariusz. Firmy próbowały już wszystkiego. Bez efektu. Brak wiedzy, co nie działa w zespole sprzedaży. 

KLUCZOWE OBSZARY DIAGNOSTYKI sprzedaży

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Sprawdzamy jak wygląda proces sprzedaży, system Account Management. Weryfikujemy strukturę zespołu sprzedaży. Kluczowe metryki w sprzedaży (KPIs). Proces rekrutacji i onboardingu zespołu sprzedaży. Sprawdzamy narzędzia wspierające sprzedaż (między innymi CRM).

STRATEGIA SPRZEDAŻY

Weryfikujemy Strategie Sprzedaży. Profil Idealnego Klienta, Segmentację Klientów, Buyer Personę, Metody Pozyskiwania Klientów. Przygotowanie Propozycji Wartości oraz Pricing. 

sPRZEDAŻ

Weryfikujemy pracę nad pozyskaniem klienta oraz, czy w wykonywaniu działań przez sprzedawców „leci” proces sprzedażowy i ustalone etapy procesu sprzedaży. Sprawdzamy działania w Account Management. Weryfikujemy efektywność zespołu sprzedaży (poziomy konwersji) oraz efektywność czasu pracy zespołu sprzedaży. Weryfikujemy istniejące działania prospectingowe.

JAKIE DZIAŁANIA WYKONUJEMY PODCZAS DIAGNOSTYKI SPRZEDAŻY?

ROZMOWY Z ZARZĄDEM

Prowadzimy rozmowy o strategii sprzedaży. Diagnozujemy problemy, pytamy o ich przyczyny. 

ROZMOWY Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI SPRZEDAŻĄ

Prowadzimy wywiady indywidualne. Prowadzimy rozmowy o danych. Mapujemy i diagnozujemy problemy w obszarze zarządzania sprzedażą.

ANALIZA DANYCH I SYSTEMÓW

Analizujemy przesłane dane, konsultujemy je. Weryfikujemy istniejące systemy wspierające sprzedaż (CRM, automatyzacje). 

ROZMOWY Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE

Prowadzimy wywiady indywidualne. Rozmawiamy o danych, mapujemy i diagnozujemy problemy. identyfikujemy wąskie gardła. 

usługa diagnostyki sprzedaży w krokach

1. kiCK-OFF

Przedstawiamy plan diagnostyki oraz potwierdzamy osoby zaangażowane w diagnostykę sprzedaży po stronie klienta. 

2. ZATWIERDZENIE HARMONOGRAMU

Zatwierdzamy harmonogram diagnostyki sprzedaży oraz umieszczamy kluczowe zdarzenia w kalendarzach. 

3. PRZEPROWADZENIE DIAGNOSTYKI

Na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prowadzimy diagnostykę sprzedaży. 

4. PRZEDSTAWIENIE RAPORTU
Z DIAGNOSTYKI

Po przeprowadzeniu diagnostyki sprzedaży przygotowujemy raport. Wysyłamy go do klienta. Następnie przedstawiamy go podczas osobnego spotkania. 

CZYM KOŃCZY SIĘ USŁUGA
DIAGNOSTYKI SPRZEDAŻY?

Diagnostyka kończy się przygotowaniem przez zespół konsultantów raportu, w którym benchmarkujemy kondycję organizacji względem 30 krytycznych elementów strategii sprzedaży, zarządzania sprzedażą i sprzedaży. 

Raport przedstawia problemy (luki), jakie utrudniają osiąganie przez organizacje wyników w sprzedaży oraz rekomendacje wdrożeniowe wraz ze wskazaniem priorytetów wdrożenia.

Raport przesyłamy po jego przygotowaniu. Następnie umawiamy rozmowę ze sponsorami projektu i przedstawiamy go dla dedykowanego grona. 

BRZMI CIEKAWIE?

Sprawdzimy jak możemy pomóc i czy możemy Ci pomóc. Umów bezpłatną 15-minutową konsultację. Zweryfikujemy, czy diagnostyka sprzedaży jest dla Ciebie. 

Dlaczego warto?

Wiedza na wagę złota

W końcu dowiesz się, dlaczego zespół sprzedaży nie działa efektywnie. Warto “leczyć” po dobrej diagnozie.

Szerokie podejście

Weryfikujemy 30 krytycznych elementów sprzedaży, zarządzania sprzedażą i strategii sprzedaży. Nie chodzimy na skróty.

Rekomendacje wdrożeniowe

Nie wskazujemy wyłącznie problemów. Wskazujemy drogę rozwiązania problemów przedstawiając rekomendacje wdrożeniowe.

Pełen
obiektywizm

Zadajemy trudne i niewygodne pytania. Nie jesteśmy od tego, żeby darzyć nas sympatią a od tego, żeby zrobić dobrą diagnostyczną robotę.

Napisz do nas

Bezpośredni kontakt

Email

olga@salesboutique.pl

Telefon

+48 515 595 534​

Referencje

Przenieś sprzedaż na wyższy poziom

Sprawdzimy jak możemy pomóc i czy możemy Ci pomóc. Porozmawiajmy bez presji. Bez ukrytej agendy. W dobrej intencji. Umów bezpłatną 15-minutową konsultację.